EKOSTAV

Ekostav - Stavby na kľúč

 

Prehliadnite si našu fotogalériu

 
Firma EKOSTAV bola založená ako súkromná stavebno–dopravná spoločnosť v prvom polroku 1990.
Bohatými skúsenosťami v predmetnej oblasti, flexibilnou, komplexnou a rýchlou realizáciou zákaziek sa zaradila medzi popredné stavebno-dopravné spoločnosti v regióne. Poslaním podniku je budovanie inžinierskych a pozemných stavieb a výroba plastových okien a dverí. Víziou podniku je dosahovať maximálnu spokojnosť zákazníkov, prostredníctvom kvalitne vybudovaných diel a výrobkov a neustály rozvoj svojej činnosti. Zlepšovanie trhovej pozície, stability a zvyšovanie zisku. Našim základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti, kvalitu produktov a uspokojovať potreby zákazníkov. Ďalším cieľom je dodávať prácu v najvyššej možnej kvalite pri dodržiavaní vysokých štandardov bezpečnosti práce, kladenie dôrazu na ohľaduplnosť našich projektov k životnému prostrediu a ich energetickú úspornosť. Cieľom nášho podniku je samozrejme dosahovanie zisku a dlhodobý rozvoj podniku, ale až po uspokojení zákazníkov.

Predmet činnosti firmy sa skladá zo štyroch hlavných odvetí.

Výstavba inžinierskych sietí – kanalizácií, vodovodov, prečerpávacích staníc, ČOV, komunikácií, spevnených plôch a vodojemov.

Realizácia pozemných stavieb - rôznej obťažnosti, ako výstavba priemyselných hál, skladov, čerpacích staníc pohonných hmôt, rodinných domov, stavebné rekonštrukčné práce. K obom vymenovaným činnostiam disponujeme s obslužným pozadím, ako cestná nákladná doprava, zemné práce, zhotovovanie stavebného zámočníctva a iné.
K obom vymenovaným činnostiam disponujeme komplexným obslužným pozadím, ako cestná nákladná doprava (strojový park), zemné práce, zhotovovanie stavebného zámočníctva a iné. Pri uskutočňovaní stavebných prác firma používa kvalitné (certifikované) materiály a moderné metódy, ktoré zabezpečujú vysokú využiteľnosť, statickú bezpečnosť ako aj dobrú architektonickú stvárniteľnosť objektov. Spoľahlivosť spoločnosti garantujú vysoko kvalifikovaní odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti stavebníctva.

Výroba plastových okien a dverí.

Medzinárodná kamiónová doprava – preprava tovaru po celej Európe
Naša firma zamestnáva 60 kmeňových zamestnancov, ďalších pracovníkov zamestnávame sezónne v stavebných činnostiach. Prevažná väčšina pracovníkov pochádza z lokality Dunajská Streda – Gabčíkovo, kde sa nachádzajú aj základne spoločnosti. Preto sa snažíme v prvom rade získavať zákazky na tomto území. Po premyslenej príprave však úspešne zvládneme aj odľahlejšie stavby, čoho príkladom je celý rad nami postavených čerpacích staníc pohonných hmôt po celom Slovensku v krátkych termínoch a kvalite zodpovedajúcej štandardu renomovaných medzinárodných firiem.
Naša firma sa od svojho vzniku usiluje získať silnú pozíciu na slovenskom stavebnom trhu. V minulých rokoch sme už dokázali, že sme spoľahlivou, rentabilnou a vážnou stavebnou firmou, a aj v budúcnosti chceme zachovať dobrú povesť našej firmy. S 20 ročnou minulosťou sme schopný poskytovať stavebné výkony na vysokej úrovni.
Dôležitá je pre nás spolupráca so štátnymi, krajskými i miestnymi investormi, prevažne pri výstavbe dopravnej infraštruktúry, verejných zariadení či inžinierskych sietí, rovnako ako aj s privátnou sférou pri realizácii administratívnych, výrobných či obchodných priestorov, dodávkach pre energetický priemysel či v ekologickom staviteľstve. Zákazníkom zabezpečujeme výstavbu inžinierskych a pozemných stavieb, akými sú výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí, výstavba a rekonštrukcia kultúrnych domov, rekultivácia skládky niekoľkých obcí, spevnenie hrádzí napríklad pri rieke Dunaj v úseku Gabčíkovo – Pataš, výstavbu významného terminálu kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/ a.s. v Dunajskej Strede a v Košiciach. Posledné spomenuté sú jedny z najvýznamnejších zákaziek spoločnosti. Spolupracovali sme aj s mnohými zahraničnými investormi, medzi inými s dánskymi podnikateľmi pri výstavbe a rekonštrukcií fariem. Naša spoločnosť buduje aj bytové domy, kde je sama investorom, predovšetkým v lokalitách kde je veľký záujem o dvojizbové bytové jednotky, v okrese Dunajská Streda.
Veríme, že našimi službami dokážeme vytvoriť pre každého zákazníka také prostredie, v ktorom bude spokojne vykonávať svoju činnosť a tým prispejeme k rozvoju celej spoločnosti.
V ďalšom uvedieme niektoré nami realizované stavby:
 • Zlaté Klasy – kanalizácia a ČOV
 • Dunajská Lužná – kanalizácia a vodovod pre investora Vodohospodárska výstava (Bratislava)
 • Tomášov – výstavba celoobecného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • Bratislava, Štepná ulica – vodovod DN 100 pre VaK Bratislava
 • Bratislava, Fándlyho ulica – vodovod a kanalizácia
 • Bratislava, Podunajské Biskupice – vodovod, kanalizácia, spevnené plochy
 • Šamorín, Ulica Jasná – vodovod, kanalizácia, spevnené plochy
 • Šamorín – stavba kanalizácie DN 400 až 800mm ulíc Gútorská, Vrbová a iné
 • Krčava – ČS PHM – BENZINOL Žilina
 • Štúrovo – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Trnava – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Zvolen – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Podunajské Biskupice – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Šahy – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Košice – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Liptovský Hrádok – ČS PHM – MOL Slovensko
 • Bratislava – ČS PHM JET CONOCO Bratislava
 • Zlaté Moravce – ČS PHM Slovnaft
 • Turzovka – ČS PHM – Slovnaft
 • Bratislava, Vajnorská – Skladovo prevádzkový areál Empíria (4000 m2, oceľová konštrukcia)
 • Bratislava, Vajnorská – Interfruct (4500 m2, oceľová konštrukcia)
 • Bratislava – Spevnenie hrádzí (150 000 m3, zemné práce)
 • Dunajská Streda – Inžinierske siete „Kertváros“ (17 000 m2)
 • Dunajská Streda – Administratívna budova Metrans /Danubia/ a.s.
 • Dunajská Streda – Terminál kombinovanej dopravy, Metrans - zemné práce a terénne úpravy, I. etapa 72 000 m2, II. etapa 120 000 m2.
 • Gabčíkovo – Rekonštrukcia maštalí (celkom 21 000 m2)
 • Vlčkovce – Dostavba farmy dojníc Vlčkovce (17 300 m2)
 • Majcichov – Dostavba farmy dojníc Majcichov
 • Plavecký Štvrtok – Farma dojníc 30 000 m2
 • Vrakúň – Rekonštrukcia areálu kaštieľa – rekreačné stredisko vo Vrakúni
 • Vrakúň – Rekonštrukcia kultúrneho domu
 • Výstavba rodinných domov v lokalite Dunajská Streda, Lozorno, Bratislava, Gabčíkovo
 
 
 
Media4. Všetky práva vyhradené.